BMF

Historien om Borup Modelflyvere tager sin begyndelse i 1975.

Klubben har tidligere ligget i Kløvested, men er nu beliggende i Slimminge, mellem Køge og Ringsted.

Klubbens aktiviteter er hovedsagelig baseret på fastvingede modelfly, for selv om vores flyveplads er skønt beliggende i dejlige omgivelser, er pladsen ikke stor nok til, at der samtidig kan flyves med droner og helikoptere.

Vi har på pladsen et godt klubhus, med toilet, strøm og varme, samt køleskab, og mulighed for kaffebrygning. Sommeren er naturligvis den mest aktive periode rent flyvemæssigt, med klubaften tirsdag og fast flyvedag søndag, men pladsen bliver også flittigt benyttet resten af ugen.

I vinterperioden fortsætter tirsdag som klubaften i sløjdlokalet på Borup skole, hvor der bliver hygget og bygget nye modeller, samt repareret skader efter sommerens flyvninger.

Indendørsflyvning i Skovbohallen er også en del af vinter aktiviteterne.

Vi har i klubben både A-certifikat kontrollanter, og en kontrollant til stormodeller.

I klubben har vi frem for alt et godt kammeratskab, hvor der bliver hygget rigtig meget mellem mennesker, der deler den samme begejstring for flyvemaskiner.