Persondata

Persondatapolitik for Borup Modelflyvere (BMF)

BMF er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem
eller gæst gør brug af BMF, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved BMF
behandling af dine personoplysninger. BMF behandler personoplysninger om dig i henhold til
denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

  1. Hvornår indsamler og anvender BMF dine personoplysninger

BMF indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

Når du indmelder dig som medlem af BMF. Dette gælder for alle former for medlemskab.

Når du tilmelder dig som medlem af BMF eller ønsker at gøre brug af BMF indsamles en række
oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af BMF.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at
kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og
frameldinger til aktiviteter og arrangementer. I denne forbindelse indsamler BMF alene
nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og
emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for
eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en
aftale relateret til BMF.

  1. Hvornår videregiver BMF dine personoplysninger

BMF kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine
personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

a. leverandører BMF samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med
administration af dit medlemskab og/eller din brug af BMF for eksempel leverandører af
services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder BMF;
b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af BMF,
herunder Modelflyvning Danmark; eller
c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den
tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og
arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos BMF.

  1. Hvordan beskytter BMF dine personoplysninger

BMF har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger
ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. BMF
sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og BMF kan derfor ikke garantere, at
oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå BMFs
sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

  1. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som BMF behandler om dig, kan du rette henvendelse til
Foreningens formand, René Hansen på emailadresse formand@borupmodelflyvere eller
telefonnummer 21 80 01 06.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger BMF behandler om dig. Hvis det viser sig, at
disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode BMF om at rette, blokere
eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger
om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at
dit medlemskab hos BMF er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i BMFs indmeldelsesblanket
påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit
medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så
fald, kan medlemskab hos BMF ikke opretholdes.

  1. Hvor længe opbevarer BMF dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos BMF gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de
services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget
formål (såsom administration af dit medlemskab af BMF, eller i så lang tid som det er påkrævet i
henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig BMF af hensyn til lovgivningen i øvrigt er
forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er
forpligtet hertil.

  1. Hvad sker der, når BMF ændre denne persondatapolitik

BMF opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så
præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette
medfører, at BMF løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige
ændringer giver BMF dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne
persondatapolitik vil være opslået på foreningens hjemmeside, eller kan rekvireres ved at
kontakte formand, René Hansen på emailadresse formand@borupmodelflyvere eller
telefonnummer 21 80 01 06.

  1. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores
persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Borup Modelflyvere ( BMF )
Lykkebjerggård
Ringstedvej 657, 4100 Ringsted

CVR. 30010507